Joanna Barczewska

 

Konkurs skierowany był przede wszystkich do uczniów klas ósmych. Kilkoro uczniów z klasy siódmej, również uczestniczyło w konkursie.
 
CELE KONKURSU:
 • wyrabianie u uczniów umiejętności przestrzennego postrzegania związków chemicznych
 • pobudzanie do kreatywnego i twórczego działania
 • rozbudzanie zainteresowania uczniów -  "poczuć chemię do chemii"
 • rozwijanie zdolności manualnych uczniów
 • podnoszenie poziomu wiedzy
Modele związków chemicznych można było wykonywać dowolną techniką, wykorzystując modelinę, plastelinę, koraliki lub kulki styropianowe. Uczniowie wykonując modele musieli wykazać się znajomością  pierwiastków chemicznych, budową związku chemicznego i rodzajem wiązań chemicznych. 
Wykonane prace przesyłane były w formie zdjęć do nauczyciela chemii - Elżbiety Sarzyńskiej. Wybrałam najciekawsze prace, doceniając prawidłowość wykonania wzorów, estetykę, pomysłowość i kreatywność.
Za wyróżnione prace uczniowie otrzymali oceny celujące. Nagrodzone prace możemy obejrzeć poniżej. 
 
ZWIĄZKI WIELKOCZĄSTECZKOWE, CZYLI MAKROCZĄSTECZKI - powstają z połączenia jednego lub kilku podstawowych jednostek, zwanych MERAMI. Połączone ze sobą jednostki - mery (monomery), tworzą łańcuch określonego wielkocząsteczkowego związku chemicznego. Przykładem takich cząstek są: 
 • polimery
 • biopolimery - białka
 • biopolimery - węglowodany (wielocukry, dwucukry)
 • kwasy nukleinowe DNA - kwas deoksyrybonukleinowy 

NAJCIEKAWSZE PRACE UCZNIÓW:
 • Amelia Buska, klasa 8b
 • Aleksandra Gąsiorek, klasa 8b
 • Krystian Sobkowicz, klasa 8c
 • Emilia Szeląg, klasa 7c
 • Dominik Sziel, klasa 7a
 • Bartosz Szeremeta, klasa 7b
 
Opracowała Elżbieta Sarzyńska
Kategoria: