Joanna Barczewska
MINI KONKURS CHEMICZNY NA NAJCIEKAWSZY MODEL ZWIĄZKU
 
Konkurs skierowany był do uczniów chętnych z klas siódmych i ósmych.
 
CELE KONKURSU:
  • wyrabianie u uczniów umiejętności przestrzennego postrzegania związków chemicznych
  • znajomości niezbędnych pojęć: atom, cząsteczka, wartościowość, wiązanie chemiczne 
  • pobudzanie do kreatywnego i twórczego działania
  • rozbudzanie zainteresowania uczniów - "poczuć chemię do chemii"
  • rozwijanie zdolności manualnych uczniów
  • podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej budowy związków chemicznych
Modele związków chemicznych można było wykonywać dowolną techniką, wykorzystując modelinę, plastelinę, koraliki lub kulki styropianowe. Uczniowie wykonując modele musieli wykazać się znajomością symboli pierwiastków chemicznych, budową związku chemicznego i rodzajem wiązań chemicznych. 
Wykonane prace przesyłane były w formie zdjęć do nauczyciela chemii - Elżbiety Sarzyńskiej. Wybrałam najciekawsze prace, doceniając prawidłowość wykonania wzorów, estetykę, pomysłowość i kreatywność.

Za wyróżnione prace uczniowie otrzymali oceny celujące. Nagrodzone prace możemy obejrzeć poniżej. 

 

Kategoria: